Συνέδριο ESOT

Συνέδριο ESOT

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου ESOT 2023, το οποίο θα γνωστοποιηθεί σύντομα. Ο αριθμός των εργασιών που εστάλησαν από την Ελλάδα ήταν 66, από τις οποίες, πολλές έχουν γίνει δεκτές. Το εντυπωσιακά υψηλό αυτό ποσοστό συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψιν τον μικρό αριθμό μεταμοσχεύσεων που διενεργείται στη χώρα μας,  δεικνύει ότι όλοι οι συνάδελφοι του χώρου της μεταμόσχευσης εκτιμούν το γεγονός της πραγματοποίησης του Συνεδρίου στη χώρα μας και επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή τους.