Πρόσκληση προς τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων» σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 19 του ισχύοντος καταστατικού συγκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη (τακτικά και πάρεδρα σύμφωνα με το άρθρο 7Β του καταστατικού), που θα γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο του ΓΝΑ «Λαϊκό» και σε περίπτωση μη απαρτίας την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 14:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα πλαίσια του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων για να συζητήσει και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Τρέχοντα θέματα
  3. Έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. περί της εγγραφής νέων μελών στην Εταιρεία. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
  4. Πεπραγμένα ΔΣ 2020-2021
  5. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού προηγουμένης χρήσεως και λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη του.
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Το νέο καταστατικό που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη ΓΣ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hsot.gr.
Παρακαλούμε όποιοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 12:00 μμ της Πέμπτης 2 Δεκεμβρίου 2021 στη Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κουκουλάκη (e-mail: mkoukoulaki@gmail.com).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι βάσει του καταστατικού της Εταιρείας δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Ιωάννης Μπολέτης

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

Μαρία Κουκουλάκη

Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων