Εργασίες

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 25 , 26 & 27 Νοεμβρίου 2011, καλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική εργασία (προφορική ή αναρτημένη), να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου, περίληψη της εργασίας τους (μέχρι 300 λέξεις) συμπληρώνοντας την online φόρμα.