Management Report of the Board of Directors for the period from 16/12/2017 to 30/11/2019

Κυρίες και Κύριοι

Την 16-12-2017, μετά από νόμιμες διαδικασίες αναλάβαμε την Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Μεταμοσχεύσεων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε  το κατά δύναμιν και στο  διαθεσιμο χρόνο. Οι δράσεις μας μπορούν να φωτογραφηθούν στα εξής παρακάτω σημεία:

  1. Τον Νοέμβριο του 2017 έγινε στην Θεσσαλονίνη το 19Ο Συνεδριο του οποίου η εκκαθάριση εσόδων εξόδων δεν απέδωσε έσοδα . Από τις συνδρομές συνελέγησαν 1680 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τα έξοδα κίνηση της εταιρείας. Έγινε όμως σημαντική διεύρυνση της εταιρείας, με 45 νέα μέλη και πρόσκληση συμμετοχής στις εμπλεκόμενες, πέραν της χειρουργικής, ειδικότητες. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν 5 χειρουργοί, 1 νεφρολόγος, 1 ηπατολόγος, 1 εντατικολόγος και 1 αναισθησιολόγος.
  2. Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση επιλεγμένων εργασιών του 19ου Συνεδρίου της ΕΕΜ στο Transplantation Proceedings, όργανο της The Transplatation Society. Κατά παράδοση, η ΕΕΜ κάλυψε το κόστος της δημοσίευσης για τα μέλη της, ύψους 9952.28 €.
  3. Έγινε δυνατή επανέναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας της εταιρείας,.( 4.247,00 ευρώ)
  4. Πετύχαμε την ανάληψη της διοργάνωσης του συνεδρίου ESOT 2023 (European Society of Organ Transplantation), στην Αθήνα. (2085,28 ευρώ)  Θεωρούμε ότι με την επιτυχία αυτή θα εξυψώσουμε την εταιρεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον του Ελληνικού κοινού στις μεταμοσχεύσεις.
  5. Η  σημαντικότερη παρέμβαση της εταιρείας αφορά την έλλειψη οργάνωσης της δωρεάς οργάνων και της ένδειας μοσχευμάτων.  Το σημαντικότερο αίτιο για την καθυστέρηση των μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας είναι η έλλειψη μοσχευμάτων. Η τρέχουσα άποψη είναι ότι ευθύνεται η αρνητική διάθεση του Ελληνικού πληθυσμού. Αυτό είναι λάθος αλλά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από το Υπουργείο Υγείας για την έλλειψη πολιτικής για τις μεταμοσχεύσεις. Την άποψη αυτή προσπάθήσαμε να ανατρέψουμε με συνεντεύξεις σε ραδίοφωνα και τηλεοπτικά κανάλια, με άρθρα σε εφημερίδες και πιέσεις προς το Υπουργείο Υγείας.

Οι δότες υπάρχουν καθημερινά στις ΜΕΘ, αλλά δεν εντοπιζονται, δεν αναφέρονται, δεν ζητείται έγκριση των συγγενών και δεν αξιοποιούνται. Το θέμα αυτό έχει λυθεί με το λεγόμενο «Ισπανικό» μοντέλο οργάνωσης. Σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο υπάρχει ομάδα από γιατρό και νοσηλευτή του ΕΟΜ που εντοπίζουν τους δότες, από τα ΤΕΠ μέχρι τη ΜΕΘ και αναλαμβάνουν την διαχείριση τους. Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, όπως και η υποστήριξη μέχρι την λήψη οργάνων ανήκει στη ΜΕΘ. Όπου εφαρμόσθηκε αυτό το μοντέλο, οι δότες έφθασαν τους 30 /106 πληθυσμού. Συνοδεύεται από ειδικά σχολεία εκπαίδευσης ενημέρωση του κοινού, κίνητρα προς τις ΜΕΘ και τους γιατρούς των μεταμοσχευτικών κέντρων.

Προτείναμε στο Υπουργείο Υγείας, σε συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Π. Πολάκη, την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος δωρεάς οργάνων με βάση το «Ισπανικό Μοντέλο», με στόχο να υποδείξουμε τον τρόπο οργάνωσης σε Πανελλήνιο Επίπεδο. Ειδικότερα, προτείναμε τη μετακίνηση του παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του ΕΟΜ από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τρείς νοσηλευτές – συντονιστές, στο Ιπποκράτειο και τον ορισμό υπέυθυνου γιατρού με αφιέρωση και γνώση για τις μεταμοσχεύσεις. Παράλληλα, προτείναμε την πρόσληψη τριών επικουρικών ιατρών, από τα επί μερους νοσοκομεία, κατά προτίμηση εντατικολόγων και τριών νοσηλευτών με διοικητική απόσπαση στον ΕΟΜ. Αυτοί θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία Παπανικολάου, Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ και θα επισκέπτονται και τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Άγιος Δημήτριος, Γενηματά και Άγιος Παύλος. Η κατανομή των μοσχευμάτων θα γίνεται από τον κεντρικό ΕΟΜ με βάση τους ισχύοντες νόμους. Πιστεύουμε ότι θα πολλαπλασιάσουμε τους δότες σε λιγότερο από 2 χρόνια. Αν το μοντέλο πετύχει, θα ακολουθήσει η σταδιακή εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ήδη έχουν ληφθεί οι θετικές αποφάσεις από τα Δ.Σ. των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ Γ.Ν.Θ. και Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ., καθώς και θετική εισήγηση από το Δ.Σ. του ΕΟΜ. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση της 4ης ΥΠΕ. Μετά τις εκλογές, ενημερώσαμε, με επιστολές και προσωπικές συναντήσεις, τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια, τον Υφυπουργό Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Υγείας κ. Ι. Κωτσιόπουλο. Παράλληλα υποβλήθηκε επερώτηση στην βουλή από την Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Ε. Ράπτη και αναμένεται, κατά την συζήτηση, η επίσημη θέση του Υπουργείου.

  1. Τα έσοδα και έξοδα της διαχείρισης των ετών 2018 και 2019 συνυποβάλλονται σε αντίστοιχες εκθέσεις του λογιστή της ΕΕΜ κ. Α. Μαρούδα

 

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν κατά την διάρκεια της διετούς αυτής διοίκησης και διαχείρισης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο ΤΑΜΙΑΣ

         Ιωάννης Φούζας                              Ελένη Μουλούδη                   Νικόλαος Αντωνιάδης

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019

 

ΕΣΟΔΑ

Από τόκους ταμιευτηρίου                                                         46,95 ευρώ

Σύνολο εσόδων                                                                        46,95

 

ΕΞΟΔΑ

Λογιστικές Υπηρεσίες έτους 2018-19                                           1116,00 ευρώ

Προμήθειες τράπεζας                                                                      49,00 ευρώ

Εισιτήρια ταξιδιών                                                                           2085,28 ευρώ

Φόρος τόκων                                                                                     7,04 ευρώ

Δημοσίευση άρθρων σε ξένο τύπο                                               9951,86 ευρώ

Σύνολο εξόδων                                                                              13.209,18 ευρώ

 

 

Με όλα τα παραστατικά που έχω λάβει και υπάρχουν , και όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει και  με 31/10/2019 ( που είναι και η τελευταία ενημέρωση του βιβλιαρίου της εθνικής )   υπάρχουν τα παρακάτω διαθέσιμα :

 

Βιβλιάριο εθνικής τράπεζας                                                 32061,12 ευρώ

Βιβλιάριο εθνικής τράπεζας δολαριακός                         82.574,46 δολάρια