Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ.
Ιπποκράτειο Γ. Π. Ν. Θεσσαλονίκης
Address:
Κωνσταντινουπόλεως 49
Θεσσαλονίκη
54642
Ελλάδα
E-mail: info@hsot.gr
Telephone: +30 2310 892068, 2310 892067
Fax: +30 2310 855566
https://hsot.gr