Διοικητικό Συμβούλιο E.E.M.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Μπολέτης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Κατσάνος

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. Κουκουλάκη

 

ΤΑΜΙΑΣ

Β. Βουγάς

 

ΜΕΛΗ

Ι. Γουλής

Ε. Μουλούδη

Ι. Μπόκος

Ε. Ντουνούση

Α. Φυλάκτου