Διοικητικό Συμβούλιο E.E.M.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΦΟΥΖΑΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΜΗΤΣΗΣ

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΟΥΛΟΥΔΗ

 

ΤΑΜΙΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

 

ΜΕΛΗ

Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

Ι. ΓΟΥΛΗΣ

Ε. ΚΑΤΣΙΚΑ

Ι. ΜΠΟΛΕΤΗΣ