Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 12/12/2009 έως 27/01/2012

Κύριοι

 

Την 12η Δεκεμβρίου 2009 μετά από νόμιμες διαδικασίες αναλάβαμε την Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων. Περιληπτικά, οι ενέργειες μας ήταν :

  1. Τακτοποιήσαμε τις φορολογικές εκκρεμότητες με την ΙΒ       Δ.Ο.Υ. Αθηνών όπου ανήκει φορολογικά η εταιρεία μας. Κατετέθησαν οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τα έτη 2008 και 2009 εκπρόθεσμα και εμπρόθεσμα για το έτος 2010.
  2. Αναθέσαμε την κατασκευή Ιστοσελίδας σε ειδικό γραφείο, η οποία ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.
  3. Διοργανώσαμε το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων στην Θεσσαλονίκη την 25,26 και 27 Νοεμβρίου 2011. Από το Συνέδριο αυτό μέχρι στιγμής προκύπτει όφελος για την εταιρεία τέσσερεις χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά       (4114,68) ευρώ , από τα οποία τα δυο χιλιάδες (2000) ευρώ θα εισπραχθούν από την εταιρεία , είναι χορηγία για το Συνέδριο και τα υπόλοιπα δυο χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά (2.114,68) ευρώ θα τα καταβάλλει η διοργανώτρια εταιρεία του Συνεδρίου με την επωνυμία «Ματινα Τσαμη & Σια ΕΕ»
  4. Ανοίξαμε έναν λογαριασμό Ταμιευτηρίου στην Εθνική Τράπεζα κοινό σε δυο ονόματα του Προέδρου κ. Αντωνιάδη Α και του Ταμία κ, Φουζα Ι, στον οποίο καταθέσαμε έναν μικρό ποσό για να διευκολυνθούν οι δοσοληψίες καθημερινότητας.

Κατά την διάρκεια της διετούς διαχείρισης είχαμε τα παρακάτω έσοδα και έξοδα

 

ΕΣΟΔΑ

Από συνδρομές μελών                                                                  50,00 ευρώ

Από τόκους ταμιευτηρίου                                                           793,29 ευρώ

Σύνολο εσόδων                                                                             843,29 ευρώ

     ΕΞΟΔΑ

     – Πληρωμή γραμματειακής υποστήριξης μέχρι και Ιαν.2012     8.200,00 ευρώ

     – Πληρωμή για την κατασκευή της Ιστοσελίδας                         3.680,00 ευρώ

           – Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή                                             950,00 ευρώ

           – Εκτύπωση περιοδικού «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ» 2007                2023,50 ευρώ

           – Πληρωμή δικηγόρου (έκδοση πιστοποιητικού)                          300,00 ευρώ

           – Πληρωμή λογίστριας                                                                   369,00 ευρώ

           – Πληρωμή ΙΒ Δ.Ο.Υ Αθηνών εκπρόθεσμη κατάθ Δηλώσεων      100,00 ευρώ

             Σύνολο Δαπανών                                                                     15.622,50 ευρώ

Την

12/12/2009   στο Βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας παραλάβαμε       101.814,81 ευρώ

Συν έσοδα διετίας                                                                                      843,29 ευρώ

                                                                                                           102.658,10 ευρώ

Μειον έξοδα διετίας                                                                            15.622,50 ευρώ

Υπόλοιπο που πρέπει να έχουμε σήμερα                                             87.035,60ευρω

 

 

ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα βιβλιάρια έχουν   1. Το αρχικό   της Εθνικής Τράπεζας               72.658,50 ευρώ

                                   2. Το νέο της Εθν τράπεζας (κοινός Λογ)         14.693,21 ευρώ

                                         Σύνολο                                                        87.051,71 ευρώ

 

                     Πλεόνασμα ταμείου                                        16,11 ευρώ

 

 

Επίσης

την 12/12/2009 παραλάβαμε ένα βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας με 81.833,60 δολάρια ΗΠΑ

 

ΣΗΜΕΡΑ

 

Το Βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας με τα δολάρια ΗΠΑ έχει     81.871,24 δολάρια.

 

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν κατά την διάρκεια της διετούς αυτής διοίκησης και διαχείρισης και παρακαλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

 

Αντωνιάδης Αντώνιος                                                        Φούζας Ιωαννης

 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Γάκης Δημήτριος                             Σολωνάκη Φιλιώ                   Παπαϊωάννου Γεωργία